Rồi xướng giá, đưa cho một khách buôn, nói: Vị Thi trum ban ca

Một hôm, đã dột được bốn tấm, liền cuộn gấp lại, lấy miếng vải gói gọn, đem ra chợ bán. Tới chợ, thấy nhiều người túm tụm, nói năng ầm ĩ, thật là náo nhiệt.

Thi Phục đem bán cho một nhà quen. Thấy trước cửa Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại chen chúc nhiều người bán Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại lụa, bên trong nhà có ba bốn ngưòi lái buôn. Chủ nhân đứng sau quầy hàng, xem xét các tấm lụa, xướng giá tiền. Thi Phục rẽ mọi người ra, đưa lụa cho chủ nhân xem. Chủ nhân nhận lấy, mở gói ra, cầm từng tấm lật xem, cân lên, rồi xướng giá, đưa cho một khách buôn, nói: Vị Thi. Vị khách buôn chỉ chọn mua những tấm lụa đã cân chuẩn, lấy bạc trả cho Thi Phục. Thi Phục cũng lấy cân ra đem bạc cân thử, cảm thấy nhẹ một chút, phải bù vào một hai phàn mới đủ, nhưng cũng cho. Kiếm một tờ giấy gói kỹ số bạc, bỏ vào trong trum ban ca túi trước bụng, cầm trum ban ca lấy cân và vải bọc, vòng tay hướng về phía. Đi được nửa tầm tên bắn, bỗng nhìn thấy ở phía bên dưới thềm một nhà ở ven đường phố, có một cái gói nho. Thi Phục bước tới, vén ống tay áo nhật lên, đem ra một chổ trống, mở ra xem, thì ra là hai đĩnh bạc, lại thêm ba. Dùng bàn tay nhấc nhấc, ước tính, tất cả có đến hơn sáu lạng bạc. ỆỊịịỆỆỊ lửtiịẰ VIII munỊf, I1ÓÍ ĩ llòlĩì Híiy ihật la inay mán! Nhạt được ự) iĩíiỊ thiy, để }) II 11.

Một nâm S(i thu được bao nhiốu tíén life Tính đốíí Iigoâí mười níím, thi sỗ trở nén giàu có nghìn vâíif, Lúc. Nhưng nếu là cua một khách buổn thi sao? Anh ta bó vợ bỏ con nUiiẹ đẵỉ gí ỏ dẩit ỉ inưa, gian khổ vất vả, mớí. Ta tuy ciií IÂ ậỊĩậí ỔữỢCị Hướng Dẫn Trùm bắn cá chẳng phái là rnười Hướng Dẫn Trùm bắn cá phẩn tội lối.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment