CONMEBOL phân tích cách để giới thiệu các công nghệ tra chanh quan

Việc sử dụng cuối cùng của các công cụ công nghệ trong bóng   tra chanh quan đá sẽ mở ra một cuộc tranh luận tại các cấp tham gia vào các môn thể thao, trong đó có hàng triệu tín đồ tra chanh quan cuồng tín.

 

Caracas, 19 tháng 2 năm 2016 .- Từ mức tối đa dirigencial CONMEBOL Cài đặt game trà chanh quán về điện thoại  đã được hướng dẫn ủy ban khác nhau của nó (Trọng tài, phát triển, Các cuộc thi, pháp lý) để thảo luận kỹ lưỡng sự ra đời của hệ thống công nghệ mà cho trọng tài nhiều công cụ để hỗ trợ họ quyết định trong các trận đấu bóng đá.

Mục đích cơ bản của sự lãnh đạo của bóng đá Nam Mỹ là làm cho minh bạch để phát triển tối đa của các trò chơi trong tất cả các cuộc thi.

Có một số tùy chọn mà được phân tích bởi các ủy ban của Liên đoàn, sẽ được trình bày trước Ban Chấp hành để nghiên cứu.

Việc sử dụng cuối cùng của các công cụ công nghệ trong bóng đá sẽ mở ra một cuộc tranh luận tại các cấp tham gia vào các môn thể thao, trong đó có hàng triệu tín đồ cuồng tín.

tra chanh quan

Là nguồn cung cấp đa dạng các ngành công nghiệp công nghệ hiện đang Tải game trà chanh quán về dt cung cấp như các ứng dụng và phát triển để hỗ trợ ra quyết định trong các môn thể thao khác nhau.

Một số đề xuất một “Monitor Trọng tài”, một công cụ công nghệ cho phép các trọng tài đầu kiểm tra và đánh giá một di chuyển đến các quyết định trọng tài được thực hiện có thể được xác nhận hoặc thu hồi.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment