Querrien. Các nhà điều dưỡng mở thứ ba với một bác sĩ mớiWechat

Các nhà điều wechat dien thoai dưỡng mới khai mạc hôm. Các bác Wechat sĩ mới, Andrey Pandeli, là từ Romania.Ông kể lại hành trình của mình.Wechat

Mới nhà điều dưỡng Querrien (Finistère) khai mạc hôm trong nhà xứ tân Wechat trang lại. Hai bác sĩ đã sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân: Alain Tải game wechat mobile về điện thoạiNativelle, bây giờ trong năm thứ 41 của mình trong Querrien và Andrei Pandeli mà chính nó đến từ . RomaniaWechat

Các bác sĩ mới, Andrey Pandeli, kể về câu chuyện mà ông theo trước khi đến Wechat trong thị trấn.  Sau chín năm của nghiên cứu y khoa, ông làm việc cho mười lăm năm tại Bucharest, thủ đô của đất nước mình. hồ sơ của mình đã thu hút được một số cơ quan tuyểnChơi wechat trên điện thoại nokia dụng Paris đã làm cho các đề xuất về nước anh Đức, Pháp … Và, trong số những người khác, một góc nhỏ của Brittany, Querrien, mà kể từ cuối năm 2014, tìm kiếm chăm sóc y tế.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment